Beretning 31. marts 2014


Der har desværre igen i 2013 været nogle medlemmer der har haft problemer med modtagelse af signal, det hænger hovedsageligt sammen med ændring af frekvensbåndet til mellem 790 – 862 Mhz. Og skyldes hovedsageligt at der er HF-utætheder i stik, kabler, stikdåser og ”dårlige” eller ”mindre dårlige” TV-tunere.

Vi vil på vores hjemmeside informere så godt som muligt, men vi må nok se i øjnene at de hustandsinstallationer, som hidtil har været ”gode nok”, måske ikke er det længere hvilket kan betyde ekstraudgifter til udskiftning af diverse installationer. Det samme er vi udsat for på foreningens net, da det er nødvendigt at foretage en del udskiftninger af kontakter, relæer m.v. Vi orienterede også om dette sidste år, men vi gør det lige igen, da ikke alle har fået løst problemet


Nye Vedtægter
Vi har nu sammen med jurister fra FDA, fået lavet det færdige forslag til nye vedtægter. De nuværende vedtægter er vedtaget på Generalforsamlingen 25. maj 1989, og har længe trængt til en justering.
Vi orienterede om det på Generalforsamlingen sidste år, hvor vi blev enige om at få FDA med i vurderingen og det er nu sket.
De nye vedtægter er på foreningens hjemmeside, og har været det i et stykke tid, forhåbentlig har I alle haft lejlighed og tid til at se de nye vedtægter, som vil blive behandlet senere under punkt 4.

Medlemsstatus:
Ved årsafslutningen 2013 var der 960 medlemmer det betyder totalt set en fremgang på 8 medlemmer i forhold til 2012.
De sidste nye tal for Internettet er ca. 335 opkoblinger samt 83 medlemmer der har IP telefoni via DK-TV, samt 67 der har plus-boks.
Pakkerne fordeler sig med:

434 medlemmer der har valgt fuldpakke.
258 medlemmer har valgt mellempakken, og
266 medlemmer har valgt grundpakken.
2 der er medlemmer uden at modtage signal

Husk at der i løbet af året altid kan opgraderes fra grundpakke til mellempakke, eller fra mellempakke til fuldpakke. Det koster kr. 292,50

Ændringer modsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til foreningen inden den 9. december, og koster kr. 450,00


Priser i 2014:
Grundpakke: kr. 1.815,00 En stigning på kr. 190,25
Mellempakke: kr. 4.050,00 En stigning på kr. 371,50
Fuldpakke: kr. 5.120,00 En stigning på kr. 254,25
Stigningen skyldes dels at kontingentet er steget med kr. 80,00, resten skyldes stigning i afgifter, fra programudbydere og fra You-See
Opkrævning:
Opkrævningen er ligesom sidste år blevet udsendt til betaling i januar.
Al henvendelse vedr. girokort samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV.

Historik vedr. priser

Priser i:                  2009                  2014                  Stigning i %
Grundpakke:            kr. 1012,00         kr. 1.815,00          79,34%
Mellempakke:          kr. 2.520,00        kr. 4.050,00           60,71%
Fuldpakke:              kr. 3.840,00        kr. 5.120,00           33,33%


Vedr. antennemasten i Doritshave
De sidste antenner er for længst blevet fjernet og vi venter nu på at Radio Globus og Globus Guld gør alvor af deres tilsagn om at købe og fjerne masten, men da det har stået på i over et år nu, har foreningen valgt at tage kontakt til andre der evt, kunne være interesseret. Målet er at masten bliver fjernet i år.

Orientering til jer der ikke deltog i Generalforsamlingen sidste år, vil det koste foreningen ca. 25.000 at få masten taget ned, men ved et salg til en pris af kr. 5.000,-, hvor de selv sørger for at den bliver taget ned, vil foreningen kunne spare de 25.000,-
Huset har vi stadig brug for og det bliver derfor stående.


TV-kanaler
Vedrørende kanaler og hvilke kanaler der hører til de enkelte pakker vil jeg opfordre til at få information på foreningens hjemmeside, www.egtvedantenne.dk, hvor der også er nyttige oplysninger og link til YouSee.
For at modtage digitalt signal, kræves der en digital boks, eller et fjernsyn med indbygget DVB-C.
HD kanalerne kræver desuden MPEG4.


Bredbånd.
Bredbånd er i løbet af foråret 2013 blevet flyttet fra Dansk Kabel TV til YouSee, således at det er samme udbyder der har både TV og Bredbånd. Desværre skete flytningen ikke helt uden problemer for alle, det beklager vi i Foreningen, men nu skulle alle kunne modtage bredbånd og telefoni uden problemer.
Har I spørgsmål til dette, vil jeg bede jer rette dem til YouSee, eller få svar i aften hvor vi har Steen Dahl med.
Husk, vi har en lille god og stabil antenneforening der er værd at værne om, og ved at stå sammen er vi stærkest.


TAK for jeres opmærksomhed.

Anton Ahrensberg
Bestyrelsesformand
Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk