Beretning fra Generalforsamling 19. marts 20132012 har til sammenligning med de sidste år været lidt mere turbulent, og vi forventer et mere roligt 2013, da forhandlingen af ny kontrakt er afsluttet.

Der har igen i 2012 været nogle få stykker i Egtved der har haft problemer med modtagelse af signal, og desværre kan vi iflg. FDA også i 2013 forvente lidt forstyrrelser i det kablede system, da frekvensbåndet 790 – 862 Mhz tages i brug, dette kan skyldes at der er HF-utætheder i stik, kabler, stikdåser og ”dårlige” eller ”mindre dårlige” TV-tunere.

Den danske telemyndighed (tidligere IT- og Telestyrelsen) har haft nedsat en arbejdsgruppe og styregruppe, som FDA har været en del af. Grupperne har haft til formål, at sætte fokus på de gener, der kan opstå i forbindelse med, at frekvensbåndet tages i brug til trådløs datakommunikation (4G-netværk). Telemyndigheden har indvilget i at publicere oplysninger og gode råd på deres hjemmeside, og dermed har staten også påtaget sig det formelle ansvar for, at det ikke skaber utilsigtede gener for vores medlemmer.

Vi vil på vores hjemmeside sørge for at informere så godt som muligt, men vi må nok se i øjnene at de hustandsinstallationer, som hidtil har været ”gode nok”, måske ikke er det i 2013, hvilket kan betyde ekstraudgifter til udskiftning af diverse installationer. Det samme er vi udsat for på foreningens net, da det er nødvendigt at foretage en del udskiftninger af kontakter, relæer m.v.
Dansk Kabel TV der passer og vedligeholder anlægget har været flinke til at rykke hurtigt ud for at løse problemerne, men skulle der være nogle der har oplevet svigt i signalet og ikke lige er blevet hjulpet beklager vi det dybt fra foreningen.

Desværre har der også i 2012 været nogle omlægninger af kanalerne, hvor programmerne har skiftet fra ´en placering til en anden, og vi må nok se i øjnene, at der her i 2013 kommer yderligere omlægninger.

Bestyrelsen henviser til vores hjemmeside, der vil indeholde gode råd og vejledning eller link til hvordan et godt antennesignal kan bevares.


Nye Vedtægter:
Vi har i 2012 fået lavet forslag til nye vedtægter. De nuværende vedtægter er vedtaget på Generalforsamlingen 25. maj 1989, og trænger til en justering.
De nye vedtægter er på foreningens hjemmeside, og har været det i et stykke tid, forhåbentlig har I alle haft lejlighed og tid til at se de nye vedtægter, som vil blive behandlet senere under punkt 4.


Medlemsstatus:
Ved årsafslutningen 2012 var der 952 medlemmer det betyder totalt set en tilbagegang på 34 medlemmer i forhold til 2011.

De sidste nye tal for Internettet er ca. 350 opkoblinger samt 83 medlemmer der har IP telefoni via DK-TV.

Pakkerne fordeler sig med:
435 medlemmer der har valgt den fuldpakke.
248 medlemmer har valgt mellempakken, og
267 medlemmer har valgt grundpakken.
2 der er medlemmer uden at modtage signal

Husk at der i løbet af året altid kan opgraderes fra grundpakke til mellempakke, eller fra mellempakke til fuldpakke. Det koster kr. 292,50

Ændringer modsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til foreningen inden den 1. december, og koster kr. 450,00


Fornyelse af kontrakten.
Vi har haft forhandlinger med flere udbydere og situationen var den, som vi også redegjorde for på sidste generalforsamling, at nogle udbydere leverer signal med fiber, bl.a. YouSee og Stofa, og andre bl.a. Canal Digital og Viasat sender signal ud med parabol, hvilket ville betyde at vi igen skulle have paraboler i antennemasten, samt have installeret ny hovedstation i huset på Doritshave.

Vi lagde i bestyrelsen vægt på:
1. Prisen
2. Programudbuddet
3. Leveringssikkerheden og sammensætningen af programpakkerne
4. Flexibiliteten, dvs. muligheden for selv at sammensætte de programmer man ønsker at modtage, og til sidst
5. Hvilke installationer der kræves i Antenneforeningens net, når vi evt. skifter over til en anden programudbyder, og hvilke udgifter der er forbundet med det.

Bestyrelsen har pr. 1. Januar 2013, fornyet kontrakten med YouSee, da leveringen af signal stort set har fungeret yderst tilfredsstillende i de sidste 6 år.

YouSee er valgt ud fra flere kriterier:
1. De har et tæt samarbejde med Dansk Kabel TV
2. De har et godt og bredt udvalg af programmer.
3. De tilbyder TV til konkurrencedygtige priser.
4. Der er via digital boks mulighed for tilkøb af yderligere programmer og film, hvis dette ønskes.
5. Sidst, men ikke mindst giver YouSee kr. 250.000,00 i tilskud til de nødvendige forbedringer vi skal foretage i 2013, hvilket er ca. 50 % af prisen, og betyder at arbejdet med forbedringer stort set vil blive gennemført i 2013, uden yderligere stigning i medlemskontingent.


Priser i 2013:
Grundpakke:         kr. 1.624,75 En stigning på kr. 423,75
Mellempakke:       kr. 3.678,50 En stigning på kr. 642,50
Fuldpakke:           kr. 4.865,75 En stigning på kr. 1005,75

Stigningen skyldes dels at kontingentet er steget med kr. 100,00, men mest en fejl i beregningen af afgift til codagramex.


Opkrævning:
Opkrævningen er ligesom sidste år blevet udsendt til betaling i januar, hvilket flere af jer nok har bemærket.
Al henvendelse vedr. girokort samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV.


Vedr. antennemasten i Doritshave
Der har de sidste år været stillet forslag til generalforsamlingen om nedtagelse af masten, hvilket vi i Bestyrelsen var kede af, da fremtiden var uvis, og vi ikke vidste om masten evt. skulle i brug igen.

Da vi nu har fornyet kontrakten med YouSee, er det Bestyrelsens skøn at den ikke kommer i brug igen, og der blev derfor indledt forhandling om et salg.
Disse forhandlinger er endnu ikke endelig afsluttet, men der er gode muligheder for at den bliver solgt til Radio Globus og Globus Guld til en pris af kr. 5.000,-, hvor de selv sørger for at den bliver taget ned, hvilket betyder en besparelse til foreningen på ca. Kr. 25.000,-

Huset har vi stadig brug for og bliver derfor stående.


TV-kanaler
Flere af kanalerne i de forskellige pakker kan vi stadig modtage med det analoge signal, men mange kan kun modtages digitalt og i HD.

Hvor mange kanaler I kan se, afhænger i høj grad af hvilken pakke I har valgt, men også af hvilket fjernsyn I har.

For at modtage digitalt signal, kræves der en digital boks, eller et fjernsyn med indbygget DVB-C.

HD kanalerne kræver desuden MPEG4.
I kan undersøge muligheder og krav, samt få besvaret mange spørgsmål ved at anvende foreningens hjemmeside, www.egtvedantenne.dk, hvor der er nyttige oplysninger og link til yderligere oplysninger, bl.a. fra YouSee.


TAK
Anton Ahrensberg
Bestyrelsesformand
Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk