Beretning fra Generalforsamling 22. marts 20122011 har i lighed med de sidste år været et forholdsvis roligt år. Der har været nogle få stykker i Egtved der har haft problemer med modtagelse af signal, men det har der været forskellige grunde til, bl.a. dårlig forbindelse i huset.

Dansk Kabel TV der passer og vedligeholder anlægget har været flinke til at rykke hurtigt ud for at løse problemerne, men skulle der være nogle der har oplevet svigt i signalet og ikke lige er blevet hjulpet beklager vi det dybt fra foreningen. Vi vil igen i år gøre opmærksom på at det nye digitale signal og HD signaler kræver noget mere, båndbredden kan nu øges fra 825 mhz. til 1000 mhz. Jo mere båndbredden øges, jo mere kræves der af anlægget og installationen derhjemme, og vi opfordrer derfor til at man får tjekket installationen i huset. Vi skal også i Foreningen regne med yderligere udgifter til udskiftning af diverse kabler og relæer, for at bevare et klart signal, også i HD format.

Desværre har der i 2011 været nogle omlægninger af kanalerne, hvor programmerne har skiftet fra ´en placering til en anden. Det har for nogen skabt problemer med finde kanalerne igen. Det beklager vi dybt, men desværre har det været en nødvendig rokering, af hensyn til frekvensen og den kvalitet vi modtager signalerne i.

Henning Jæger har i 2011 stået for opbygningen af en helt ny hjemmeside, som vi håber I har været inde og se på. Det er intentionen at flere nyheder kommer på hjemmesiden vedrørende programpakker, hvilken frekvens I kan finde programmerne på, samt eventuelle yderligere tilbud der er fra vores programleverandør. Blandt andet vil vi i løbet af kort tid lave en vejledning til hvad man især skal være opmærksom på og få undersøgt, hvis man vil have et godt og klart antennesignal.

Medlemsstatus:
Ved årsafslutningen 2011 var der 979 medlemmer det betyder totalt set en beskeden fremgang på 3 medlemmer i forhold til 2010.

De sidste nye tal for Internettet er ca. 350 opkoblinger samt 83 medlemmer der har IP telefoni via DK-TV.

Pakkerne fordeler sig med:
476 medlemmer der har valgt den fuldpakke.
270 medlemmer har valgt mellempakken
270 medlemmer har valgt grundpakken.

Husk at der i løbet af året altid kan opgraderes fra grundpakke til mellempakke, eller fra mellempakke til fuldpakke. Det koster kr. 292,50 Ændringer modsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til foreningen inden den 1. december, og koster kr. 450,00

Vedr. Kontrakten med YouSee I juli 2012 udløber vores 5 årige bindingsperiode til YouSee, hvilket betyder at vi efter opsigelsesperioden på 9 måneder frit kan vælge en anden programleverandør. Derfor har bestyrelsen haft kontakt til:
1. YouSee, for at få en ny aftale / kontrakt
2. Canal Digital, for at høre hvad de kunne tilbyde.

De 2 leverandører har vi i løbet af februar måned haft møde med, samtidig har vi telefonisk haft kontakt med andre interessante udbydere.

YouSee og Dansk kabel TV har delt arbejdsopgaverne ud, således at YouSee får leveringen af programmer og internetforbindelse, og Dansk Kabel TV, får ansvaret for installationen.

Alle der i dag har internetforbindelse gennem Dansk Kabel TV vil ikke mærke noget til omlægningen, bortset fra at I evt. kan få en hurtigere forbindelse til samme pris som I giver i dag.

Lad det være sagt med det samme. Det er ikke et let gennemskueligt marked at bevæge sig ind på, men vi har i bestyrelsen lagt vægt på:
1. Prisen
2. Programudbuddet
3. Sammensætning af programmer i pakkerne
4. Flexibiliteten, dvs. muligheden for selv at sammensætte de programmer man ønsker at modtage, og til sidst.
5. Hvilke installationer kræves der i Antenneforeningens net, når vi evt. skifter over til en anden programudbyder, og hvilke udgifter er der forbundet med det.
Situationen er den, at nogle udbydere leverer signal med fiber, bl.a. YouSee og Stofa, men andre bl.a. Canal Digital, Viasat m.fl. sender signal ud med parabol, hvilket betyder at vi igen skal have paraboler i antennemasten, samt have installeret ny hovedstation med moduler, hvis det viser sig at det bliver en af dem vi i fremtiden vælger som signalleverandør.


Priser i 2012:
Grundpakke:         kr. 1.261,00 En stigning på kr. 120,00
Mellempakke:        kr. 3.036,00 En stigning på kr. 300,00
Fuldpakke:            kr. 3.860,00 En stigning på kr. 300,00
En stor del af prisstigningen skyldes at TV2 pr. 1. Januar 2012 er blevet betalingskanal.


Opkrævning:
Opkrævningen er ligesom sidste år blevet udsendt til betaling i januar, hvilket flere af jer nok har bemærket.
Al henvendelse vedr. girokort samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV.


Vedr. antennemasten i Rosenhaven
Bestyrelsen har også i 2011 arbejdet med flere muligheder vedr. antennemasten, men da et medlem af antenneforeningen igen i år har fremsendt forslag om dette, vil det blive behandlet under punkt 4. Indkomne forslag.

Her vil bestyrelsen uddybe den dybere mening og tanken med masten.
Huset ved masten skal blive stående, uanset hvad Generalforsamlingen senere måtte beslutte. Det blev i slutningen af 2011 renoveret med ny beklædning og fik monteret en ny dør.


Hvilke muligheder er der i Egtved Antenneforening?
Flere af kanalerne i de forskellige pakker kan vi stadig modtage med det analoge signal, men mange kan kun modtages digitalt. Vi råder vi i dag over
56 kanaler i Fuldpakken
33 kanaler i mellempakken
27 kanaler i Grundpakken

Derudover har vi flere radiostationer, der kan modtages i alle pakkerne.
Hvor mange kanaler I kan se, afhænger i høj grad af hvilket fjernsyn I har, og hvilken pakke der er valgt.

Jeg vil opfordre medlemmerne til at holde sig ajour med foreningens udvikling på vores hjemmeside og i Egtved Posten.

TAK
Anton Ahrensberg
Bestyrelsesformand

Valg af bestyrelse:
Birger Jensen- Genvalgt
Anders Rønshof - Genvalgt
Suppleanter: Kent Skov og Jørgen Windbirk
Valg af revisor: Henning Holm
Revisor suppleanter: Kurt Kjær og Brian Sørensen
Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk