Beretning 22. marts 2011


2010 har i lighed med de sidste år været et forholdsvis roligt år. Det skyldes den sikre levering af signal fra YOU SEE. Der har i 2010 været nogle få stykker i Egtved der har haft problemer med modtagelse af signal, men det har der været forskellige grunde til, bl.a. dårlig forbindelse i huset.

Dansk Kabel TV der passer og vedligeholder anlægget har været flinke til at rykke hurtigt ud for at løse problemerne, men skulle der være nogle der har oplevet svigt i signalet og ikke lige er blevet hjulpet beklager vi det dybt fra foreningen. Vi vil igen i år gøre opmærksom på at det nye digitale signal kræver lidt mere, og vi opfordrer derfor til at man får tjekket installationen i huset.


Medlemsstatus:
Ved årsafslutningen var der 979 medlemmer det betyder totalt set en beskeden fremgang på 3 medlemmer i forhold til 2009.
De sidste nye tal for Internettet er ca. 350 opkoblinger samt 83 medlemmer der har IP telefoni via DK-TV.

Pakkerne fordeler sig med:
476 medlemmer der har valgt den fuldpakke.
270 medlemmer har valgt mellempakken, og
270 medlemmer har valgt grundpakken.

Husk at der i løbet af året altid kan opgraderes fra grundpakke til mellempakke, eller fra mellempakke til fuldpakke. Det koster kr. 292,50

Ændringer modsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til foreningen inden den 1. december, og koster kr. 450,00

Henning har sørget for at I på hjemmesiden kan se hvordan programpakkerne ser ud i dag, og hvilke frekvenser I kan finde programmerne på. Her vil I også løbende kunne se de nyheder der kommer.

I har også mulighed for at gå på YouSee´s hjemmeside og se hvordan programpakkerne er fordelt. Vi fik i december et brev fra YouSee, hvor vi kunne tilmelde os til Nyhedsservice og få nyhederne pr. email. Det kan I stadig gøre, men dem der tilmeldte sig senest 14. januar i år kunne deltage i lodtrækningen om 400 biografbilletter. At en udbyder som YouSee har biografbilletter som præmie, kan i højeste grad fortælle lidt om kvaliteten af deres fjernsynsprogrammer. (Jeg tror ikke det er ment sådan, men sjovt er det)


Priser i 2011:
Fuldpakke:          kr. 3.860,00 En stigning på kr. 20,00
Mellempakke:      kr. 2.736,00 En stigning på kr. 71,00
Grundpakke:        kr. 1.141,00 En stigning på kr. 73,00

En lille del af prisstigningen skyldes afgiften til Copy-Dan, og resten er stigning fra You-See og programudbydere.


Opkrævning:
Kontingensopkrævningen for et kalenderår er tidligere blevet udsendt i april måned, hvor vi har modtaget ”gratis” signal i fire måneder, og skulle først betales medio juni, hvilket betød at det første halve år var gået.

I år har vi alle modtaget opkrævningen i januar, til betaling medio februar. For at kunne nå det måtte Dansk Kabel TV udskrive i december 2010, hvilket betyder at der i regnskabet er flyttet lidt rundt på tallene uden praktisk betydning for regnskabet i øvrigt. Det får I mere om senere.

Bestyrelsen har truffet beslutningen om at udsende opkrævning i januar, for at undgå problemer med medlemmer der i et halvt år har modtaget gratis signal og ikke vil betale, enten fordi de er flyttet eller på grund af andet.

Al henvendelse vedr. girokort samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV.


Vedr. antennemasten i Rosenhaven
Bestyrelsen har i 2010 henvendt sig til flere teleselskaber og fået forskellige tilbagemeldinger, men da et medlem af antenneforeningen har fremsendt forslag om dette, vil det blive behandlet under punkt 4. Indkomne forslag.
Her vil bestyrelsen uddybe hvilke muligheder der evt. kan være.

Huset ved masten skal blive stående, uanset hvad Generalforsamlingen senere måtte beslutte. Det vil i år blive repareret og malet. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud fra både tømrer og maler.


Vedr. Kontrakten med YouSee
Vi underskrev i juni 2007 kontrakt med YouSee, der blandt andet indebar en bindingsperiode på 5 år. Signalet blev åbnet i december 2007, og da vi har et opsigelsesvarsel på 9 måneder, betyder det at vi senest i første kvartal 2012 skal have genforhandlet kontrakten med YouSee, eller indgået aftale med en anden udbyder.

Der skal ikke herske tvivl om at bestyrelsen har været yderst tilfreds med leveringen af signal fra YouSee. Dette siger jeg ikke kun fordi Mette Korsbjerg er til stede, men også fordi der blandt medlemmerne iflg. bestyrelsens opfattelse er tilfredshed med leveringen.

I en undersøgelse foretaget af SøndagsAvisen der blev offentliggjort i februar i år lå YouSee på en 4. plads hvad angår styrken af digital signal, men på en anden plads hvad angår mængden af HD-kanaler. Styrken opgøres i megabit pr. sekund, her sender YouSee iflg. rapporten på 11 megabit pr. sekund, den højeste lå på 12.2, og den laveste på mellem 7 og 8. Det skal lige understreges at det er en undersøgelse vi i foreningen ikke har dokumentation for, ud over artiklen i SøndagsAvisen. YouSee har da også i deres nyhedsservice nr. 42 af 2011, været ude og kritisere undersøgelsen som værende simpel, og ikke fortæller de reelle facts, men det gælder sikkert alle udbyderne i artiklen.


Hvilke muligheder er der i Egtved Antenneforening?
Vi kan i Egtved stadig sende analog signal selv om signalet blev lukket pr. 1. oktober 2009. I dag råder vi over 11 HD-kanaler der kan nedtages uden kort, uden boks og uden ekstra udstyr, men jeg vil lige sige at det kræver et fjernsyn der kan modtage det. Hvis ikke man har et fjernsyn der kan det modtager man ikke nogen HD-kanaler.

Jeg vil opfordre medlemmerne til at holde sig ajour med foreningens udvikling på vores hjemmeside og i Egtved Posten.

TAK
Punkt 4 Indkomne forslag.


Vedr. antennemasten i Rosenhaven
2 virksomheder har for tiden lejet plads på masten, det er:
Rensningsanlægget og Varmeværket.
Indtægten fra udlejningen udgør ca. 5.000 kr.
Sidste år fik Antenneforeningen et tilbud på at få masten taget ned. Dette vil koste ca. 25.000

Bestyrelsen har i 2010 henvendt sig til flere mobilselskaber for evt. at udleje antenneplads Der har vært henvendelse til:

3-mobil der har svaret:
Vi takker for din info omkring mast, som det ser ud lige nu har vi ikke planer i området, men jeg vil gemme dine info til senere brug.

Telia:
Vi har desværre ikke brug for din mast, da vi allerede har en antenneposition i Egtved.
Tak en gang til.

Telenor:
Vi har kigget på den, og positionen er absolut relevant ifht. Vores netværk, dog ikke på nuværende tidspunkt.
Dette skyldes at vi har valgt anderledes i den nuværende strategi for dækningsudbygning.
Jeg vil registrere din henvendelse i vores database over interessante positioner og interesserede udlejere, og håber vi må vende tilbage den dag det sydlige Egtved kommer i spil.

TDC:
TDC har i dag 2 antennepositioner i Egtved. Dækningen fra disse antennepositioner skønner vi til at være tilfredsstillende med de teknologier, som anvendes i dag. Derfor er der ikke i dag et behov for yderligere udbygning.
Men den fremtidige udvikling kan på sigt bevirke, at der opstår behov for et anlæg på masten, og vi anbefaler derfor, at masten opretholdes, hvis dette er muligt.


Anton Ahrensberg
Bestyrelsesformand

Valg af bestyrelse:
Anton Ahrensberg - Genvalgt
Henning Jæger - Genvalgt
Claus Amstrup - Genvalgt
Suppleanter: Kent Skov og Jørgen Vildbæk
Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk