Beretning 23. marts 2010


2009 har i lighed med 2008 været et forholdsvis roligt år. Dette tillægger vi i bestyrelsen den forholdsvis sikre levering af signal fra YOU SEE. Der har i 2009 været nogle få stykker i Egtved der har haft problemer med modtagelse af signal, men det har skyldtes forskellige årsager, og har I flere tilfælde været forbindelsen inde i huset.

Dansk Kabel TV der passer og vedligeholder vores anlæg har været flinke til at rykke hurtigt ud for at løse problemet, men skulle der være nogle der i perioder har oplevet svigt i signalet gennem længere tid beklager vi det dybt fra foreningen, men gør samtidig opmærksom på at det nye signal er mere fintfølsomt og vi opfordrer derfor til at man får tjekket installationen i huset.


Medlemsstatus:
Ved årsafslutningen var der 989 medlemmer det betyder totalt set en tilbagegang på 6 medlemmer i forhold til 2008.

De sidste nye tal for Internettet er ca. 350 opkoblinger samt 83 medlemmer der har IP telefoni via DK-TV.

I lighed med 2008 er det:
Ca. 50% af medlemmerne der har valgt den store pakke.
Ca. 25% har valgt mellem pakken, og
De sidste 25% har valgt den lille pakke.

Husk at der i løbet af året altid kan opgraderes fra lille til mellempakke, eller fra mellempakke til fuld pakke. det koster kr. 292,50

Ændringer modsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til foreningen inden den 1. december, og koster kr. 450,00

Henning har sørget for at I på hjemmesiden kan se hvordan programpakkerne ser ud i dag, og hvilke frekvenser I kan finde programmerne på. Her vil I også løbende kunne se de nyheder der kommer.


Priser i 2010:
Fuld pakke:          kr. 3.840,00 En stigning på kr. 258,00          C-D kr. 56,00
Mellem pakke:      kr. 2.665,00 En stigning på kr. 145,00          C-D kr. 56.00
Grund pakke:        kr. 1.068,00 En stigning på kr. 56,00           C-D kr. 52,00

En lille del af prisstigningen skyldes som I kan høre afgiften til Copy-Dan, og resten er stigning fra You-See og programudbydere.


Opkrævning:
Medlemskontingensopkrævningen vil i lighed med sidste år foregå gennem Dansk Kabel TV og alle vil herfra modtage girokort på den valgte pakke.

Al henvendelse vedr. girokort samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV. Tlf. nr. vil være at finde på girokortet.


Aktiviteter i 2009
Vi har i 2009 afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder


Vedr. masten der står i Rosenhaven
3 virksomheder har for tiden lejet plads på masten, det er:
Rensningsanlægget, Varmeværket og hjemmeplejen.
Indtægten fra udlejningen udgør ca. 7.500 kr.

Antenneforeningen har som sådan ikke noget at bruge masten til, og vi har derfor i bestyrelsen fået et tilbud på at få masten taget ned. Dette vil koste ca. 25.000
Et medlem af antenneforeningen har fremsendt forslag om dette, og det vil derfor blive behandlet senere.


Medlemspligt i Egtved Antenneforening
Om der er medlemspligt i en Antenneforening kan jeg ikke undgå at komme ind på.

Der har i årets første måneder været nogle artikler i Egtvedposten vedr. netop det emne. Den 22. januar 2010 , var der en artikel fra Peder Hummelmose, der er formand for Teknisk Udvalg. Han skriver bl.a. at emnet har været behandlet på et Udvalgsmøde tilbage i november 2008. På mødet blev det vedtaget at ansøgninger om fritagelse ikke kan forventes imødekommet.

Den 11. februar var der et indlæg fra Robert Nielsen, der i hovedtræk går ud på at medlemskab ikke er en pligt, medmindre den enkelte antenneforening er nævnt med navn.

Det tror jeg ikke på at man har gjort i nogen lokalplaner, men der er anvendt forskellig ordlyd, som i hvert enkelt tilfælde skal analyseres.

I Kolding Kommune lyder det:
Hvis der i en lokalplan er foreskrevet tilslutningspligt til et fællesantenneanlæg, vil det kræve en dispensation, hvis grundejeren i stedet ønsker at blive koblet på et bredbåndsnet. Dispensationen bør sendes i høring hos de(n) berørte antenneforening.

Hjelmdrupvej: De enkelte parceller skal tilsluttes Fællesantenneanlæg.
Smalfort/Østergade Skal forsynes med Fællesantenne fra de for området gældende forsyningsselskaber.

Andre steder står: Nye boliger skal tilsluttes fælles antenneanlæg.
Vi respekterer i Egtved Antenneforening den fri konkurrencesituation og vil helst have brugere der er tilsluttet fordi de er tilfredse med det signal og den service de modtager fra den lokale antenneforening, men hvis lokalplanen pålægger medlemskab kan vi juridisk ikke se det overhørigt.
Jeg vil bede medlemmerne om at tænke på at det er en FÆLLES ANTENNEFORENING.

Ud over den afgift der betales til programudbyderne, betales der også kontingent til foreningen og jo flere der er tilsluttet jo billigere bliver det for os alle.
Er der medlemmer der ønsker at tilslutte sig en anden programudbyder, vil jeg tilråde at man undersøger, hvad der står i den gældende lokalplan.
Ud over hvad der evt. står i lokalplanen, kan der være en tinglyst deklaration på ejendommen.


Hvilke muligheder er der yderligere i Egtved Antenneforening?
Vi er inde i en spændende digital verden. Det analoge signal blev lukket pr. 1. oktober 2009 , hvilket ikke havde nogen betydning for medlemmer af Egtved Antenneforening, men det digitale signal åbner nye muligheder og giver et betydeligt bedre signal i ”biografkvalitet” som jeg vil kalde det.

Jeg vil opfordre medlemmerne til at holde sig ajour med foreningens udvikling på hjemmesiden og i Egtved Posten.

TAK
Anton Ahrensberg
Bestyrelsesformand

Valg af bestyrelse
Birger Jensen - Genvalgt
Andres Rønshof - Nyvalgt
suppleanter: Steen Eriksen Ole Hansen
Valg af revisor Henning Holm
Suppleanter: Kurt Kjær Brian Sørensen
Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk