Beretning 31. marts 2009Pk. 1: Valg af dirigent
Valgt blev: Kent Jensen

Pk. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

2008 har været et forholdsvis roligt år på grund af omkoblingen til YOU SEE, der skete torsdag den 20. december 2007 . Vi har ikke modtaget klager fra medlemmerne hvilket vi tyder som generel tilfredshed med den nye udbyder.
Tilbudet vi dengang fik lød på i alt kr. 973.770,- , minus et tilskud fra YOU SEE på kr. 404.079,- I alt kr. ca. 570.000,-

Der var i tilbudet taget nogle forbehold omkring etablering af supplerende 230 volts tilslutninger og eventuel renovering af stikledninger, derfor kendte vi ikke den reelle pris. Den endelige pris blev kr. 650.000

Hele investeringen blev dækket uden nogen merudgift for medlemmerne.
Vi har stadig 3 forskellige pakker at vælge mellem. Den 1. januar 2009 blev der flyttet lidt rundt på programmerne i pakkerne, bl.a. har vi i dag
Grundpakke I grundpakken kan man nu se TV 3 og TV 4, og har dermed mulighed for at se flere udenlandske film og flere komedier, dramaserier og dokumentar programmer. Mellempakke I mellempakken har vi TV 2 Zulu, TV 2 News og 6'eren, der er en helt ny kanal. Det er et tv-program med underholdning, topfodbold og nyheder døgnet rundt.. Fuldpakke CNN er flyttet fra Mellempakken til Fuldpakken hvor vi bl.a. kan se flere tegnefilm og høre mere musik.

Henning Jæger har sørget for at I på hjemmesiden kan se hvordan programpakkerne ser ud i dag, og hvilke frekvenser I kan finde programmerne på. Her vil I også løbende kunne se de nyheder der kommer.


Medlemsstatus:
Ved årsafslutning var der 989 medlemmer det betyder totalt set en tilbagegang på 6 medlemmer i forhold til 2007.
De sidste nye tal for Internettet er 345 opkoblinger samt 83 medlemmer der har IP telefoni via DK-TV.

I dag er der:
Godt halvdelen af medlemmer har valgt den store pakke.
Ca. 1/4 på mellem pakken, og
Den sidste 1/4 har valgt den lille pakke, men der sker mange ændringer hvert år.

Ændringer fra lille pakke til mellem – eller stor pakke kan ske hele året og koster kr. 292,50

Ændringer modsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til foreningen inden den 1. december, og koster kr. 450,00


Opkrævning:
Medlemskontingensopkrævningen vil i lighed med sidste år foregå gennem Dansk Kabel TV og alle vil herfra modtage girokort på den valgte pakke.

Al henvendelse vedr. girokort samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV. Tlf. nr. vil være at finde på girokortet.


Vedr. masten der står i Rosenhaven
3 virksomheder har for tiden lejet plads på masten, det er:
Rensningsanlægget, Varmeværket og hjemmeplejen.

Det er ikke længere nødvendigt at masten er så høj som den er, derfor er vi i bestyrelsen ved at undersøge hvad det vil koste at få den halveret.


Hvilke muligheder er der yderligere i Egtved Antenneforening?
Vi er på nuværende tidspunkt i en spændende periode, der også betyder at det analoge signal lukkes pr. 1. oktober 2009 . Denne lukning betyder ikke noget for medlemmer af Egtved Antenneforening.

Jeg vil opfordre medlemmerne til at holde sig ajour med foreningens udvikling på hjemmesiden og i Egtved Posten.

TAK
Anton Ahrensberg
Bestyrelsesformand

Pk. 3: Aflæggelse af reviderede regnskab og godkendelse heraf.
Birger Jensen fremlagde regnskabet for 2008

Pk. 4: Indkomne forslag
Ingen

Pk. 5: Fastsættelse af medlemskontingent og tilslutningsafgift for det kommende år.
Du kan se priserne HER

Pk. 6: Valg af bestyrelse
Claus Amstrup - Genvalgt
Anton Ahrensberg - Genvalgt
Henning Jæger - Genvalgt
suppleanter: Steen Eriksen Ole Hansen

Pk. 7: Valg af revisor
Henning Holm
Suppleanter: Anders Rønshoff Brian Sørensen
Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk