Kontingent og takster for 

Priser

 

Programpakke

2018

2019

Alene foreningskontingent

625

625

Grundpakke (inkl. foreningskontingent)

2.300

2.450

Mellempakke (inkl. foreningskontingent)

4.650

4.950

Fuldpakke (inkl. foreningskontingent)

6.150

6.490


Opkrævningerne sker dec. måned til betaling i starten af den efterfølgende måned.

Andre priser:


Tilslutningsafgift *)

1188

Åbningsgebyr

350

Rykkergebyr

100

Pakkeskiftgebyr

350

Lukning/udmeldelse af foreningen (gebyret er kr. 0 hvis lukningen sker I forbindelse med  dødsfald).

350Flytning af Tv pakke til anden Adresse

450Gennemgang af installation udført af Dansk Kabel TV, incl. forslag til forbedring hvis der er fejl/mangler i installationen.
Bestilles/aftales direkte hos Dansk Kabel TV på tlf. nr. 7642 8800

350Bemærk til forståelse af ovenstående:

  • Der betales kun en tilslutnings afgift pr. ejendom/lejlighed.

        Tilslutningen kan IKKE flyttes til en anden ejendom/lejlighed.

  • Hvis en ejendom skifter ejer eller en lejlighed skifter lejer - uden at ejendommen/lejligheden står tom i en periode - overgår medlems skabet til den til nye ejer/lejer.

        Husk at underrette os.


        En ny ejer/lejer kan blive medlem mod betaling af åbnings gebyret.


  • Ved ny tilmelding opkræves kontingent fra og med den efterfølgende måned.

Al henvendelse vedr. betaling samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV. Tlf. nr. 7695 8411 

STRAFGEBYR, såfremt kontingent ikke betales rettidigt KR. 100,00

TILSLUTNINGS AFGIFT til antenneforeningen KR. 1188,00 pr. 1 families hus

Pakkevalgs-Ændring
Ned gradering fra større til mindre pakke kan kun ske 01.01 og d 01.07
mod forudgående skriftlig henvendelse til foreningen inden 31.05 og d 30.11

AFBRYDELSE/UDMELDELSE  Hvis man ønsker at udmelde sig skal dette foregå inden d. 31.05 eller d 30.11 ved skriftlig udmeldelse . Hvis man vælger at betale kontingent (KR. 500,- ex. moms) efter en evt. udmeldelse slipper man for at betale tilslutnings afgift ved en evt. gentilslutning.

GENTILSLUTNING Ved gentilslutning i forbindelse med restancer skal skyldigt beløb betales
Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk