VELKOMST

Velkommentil Heidi Lund Møller fra Dansk Kabel TV. Heidi laver

fakturaer,og står for pakkeskift og rykkere. Det er hende I kommer til

at tale med hvis I f.eks. ringer vedr. regningen.

Vi ville også gerne i år have haft Steen Dahl fra YouSee med, men han

vardesværre optaget til anden side.

Første punkt på Dagsorden er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår

Kent Jensen, der har indvilget i at varetage posten.

 

Kent Jensen blev valgt som dirigent af generalforsamlingen

 

Beretning23. februar 2016

Den 9.februar i år, lukkede de analoge signaler, hvilket I nok alle har

bemærket.Det har betydet at flere medlemmer måtte ud og anskaffe et nyt

TV eller anskaffe en boks, for at bevare signalet.

I den forbindelse har det været nødvendigt for YouSee at flytte rundt på

kanalerne,hvilket også er sket i løbet af 2015.

Fra 15. februar til 10. Marts, kommer der igen kanalomlægninger. På

hjemmesidenkan I se datoen for kanalomlægningerne og se hvilke kanaler i

kanmodtage i de enkelte pakker.

Desværrebetyder disse omlægninger at det har været nødvendigt for nogle

medlemmer at betale ekstra, for at få folk ude fra til at indstille deres TV, så

de kunne se de kanaler de har betalt for, derfor håber vi i bestyrelsen at

kanalerne nu bliver mere stabile, så vi i fremtiden kan undgå de mange

omlægninger.

Medlemsstatus:

Vedårsafslutningen 2015 var der 965 medlemmer det betyder totalt set en

fremgang på 24 medlemmer i forhold til 2014, hvilket er en stor glæde for

foreningen.

De sidste nye tal for Internettet er ca. 276 opkoblinger, en tilbagegang på 110

samt 89 medlemmer der har IP telefoni, en tilbagegang på 7.

Pakkernefordeler sig med:

431 medlemmer der har valgt fuldpakke, heraf 4 med bland selv.

252 medlemmer har valgt mellempakken, heraf 16 med bland selv, og

282 medlemmer har valgt grundpakken.

51 medlemmer har 1/8

I alt 965 medlemmer.

I kanaltid i løbet af året opgradere fra grundpakke til mellempakke, eller fra

mellempakketil fuldpakke, til en pris af kr. 350,00

Ændringer modsat kan kun ske pr. 1. januar, med skriftlig henvendelse til

foreningen inden den 30. november, og koster også kr. 350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priseri 2016:

Grundpakke:kr. 2.075,00 En stigning på kr. 125,00

Mellempakke:kr. 4.425,00 En stigning på kr. 125,00

Fuldpakke:kr. 5.725,00 En stigning på kr. 225,00

Stigningenskyldes prisudviklingen, øget betaling for ophavsrettigheder og

stigendepriser på kanaler. Det eneste der er glædeligt ved det, er at prisen

ikkeer steget så meget som sidste år.

Opkrævning:

Opkrævningener ligesom sidste år blevet udsendt til betaling i januar.

Detvil blive mulig fra 2017, at betale pr. måned eller pr. kvartal. Dette kosterdog et betalings gebyr pr. betaling på kr. 50,-

Alhenvendelse vedr. girokort samt opkrævning skal foregå til Dansk Kabel TV.

Hærværkpå anlægget

Somflere af jer kan huske havde vi i oktober 2015 hærværk i fordeler boksen i

Østergade.

Politietvar tilkaldt, og fik oplyst hvor de unge mennesker kom fra. Et medlem

tilbødat gå med ind og udpege hvem det var, da han havde set det hele, men

detvar de tilsyneladende ikke interesseret i, og kom med en forklaring om at

deikke måtte gå ind i et privat hjem.

Da viefterfølgende intet havde hørt fra politiet, kontaktede et medlem efter

generalforsamlingensidste år politiet, og konfronterede dem med at det ikke

kunnepasse, at man intet havde foretaget sig.

Kortefter kontaktede politiet foreningen, for at få navnet på det vidne der

havdeobserveret det hele. Det fik de, og siden er der intet sket, eller vi har i

foreningenikke hørt mere til sagen.

 

Nyt fra foreningen:

- TV-kanaler

Vedrørende kanaler og hvilke kanaler der hører til de enkeltepakker vil jeg

opfordre til at få information på foreningens hjemmeside,

www.egtvedantenne.dk, hvor der også er nyttige oplysninger og link til

YouSee.

Hjemmesiden har fået helt nyt look, hvor der løbende er nyhederbåde fra

foreningen og fra YouSee.

Samtidig har vi nu både Birger og Henning, til at opdatere siden,således at der

hele tiden er de sidste nyheder til rådighed.

- Manglende eller dårligt signal i hjemmet:

Hvis noget er galt med signalet i huset, tilbyder Dansk Kabel TVen

gennemgang af husinstallationen med forslag til forbedringer tilen pris af kr.

350,00, evt. konstaterede fejl og mangler kan udbedres ved direkteaftale med

montøren eller med Dansk Kabel TV for merpris.

- Mere fart på Bredbånd:

Hvis I modtager bredbånd fra YouSee, er det nu muligt i Egtved atfå en 500

mb. forbindelse, hvis man har behov for det. Det er i førsteomgang måske

ikke alle der kan modtage det, men det skulle i løbet af i årblive muligt for

alle. I løbet af 2017 forventer man at kunne tilbyde 1 GBforbindelse på

bredbånde, hvilket vil betyde

- Modtager i både bredbånd, TV, mobil

Med tv, bredbånd og mobil fra YouSee kan I nu se tv-serier,film, nyheder og

lytte til musik på pc, tablet eller mobil – via det trådløsenetværk i hjemmet,

men også når I er i sommerhus eller på campingtur. Her brugesmobildata.

 

-Arrangement med YouSee

Bestyrelsenvil i samarbejde med YouSee lave et præsentationsmøde i

septembereller oktober hvor alle har mulighed for at komme og se på

nyheder,og evt. få svar på de ting man er i tvivl om. Der vil blive udsendt

meddelelseom dette, når datoen er fastlagt.

Husk,vi har en lille god og stabil antenneforening der er værd at værne om,

og vedat stå sammen er vi stærkest. I fremtiden bliver det endnu mere vigtig

atværne om sammenholdet, så alle kan få TV-signal til den billigste pris og på

denbedste og sikreste måde.

TAKfor jeres opmærksomhed.

AntonAhrensberg

Bestyrelsesformand

 

Robert Nielsen, spurgte bestyrelsen ang. Profibers nye aftale medYouSee, hvad det betyder for foreningen.

 

Svar: YouSee har ja, lavet samarbejde med profiber, men de kan ikkekonkurrere med prisen som vi har i foreningen.

 

Robert spørger også om yousee’s bredbånd i forhold til Profibersbredbånd, hvorpå generalforsamlingen fandt ud af, at yousee’s bredbånds priservar billigere en end profibers.

 

Ikke flere spørgsmål.!

 

Alle stemte for..

 

Heidi Lund Møller fra Dansk Kabel TV, gennemgår det reviderederegnskab for 2015

 

Regnskabet blev vedtaget uden anmærkninger..

 

Heidi Lund Møller fra Dansk Kabel TV, gennemgår budget for 2016

 

Budgettet blev vedtaget udenanmærkninger..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkommende foreslag

 

Robert Nielsen havde inden generalforsamlingen indsendt forslag tilvedtægtsændring til behandling på den ordinære generalforsamling 2016:

 

§ 10, Bestyrelsen

Som nyt afsnit tilføjes: Bestyrelsen modtager ikke noget kontanthonorar,' men er fritaget for at betale kontingent, ligesom foreningenrefunderer bestyrelsesmedlemmernes udgift til foreningens billigsteprogramprodukt.

 

For at dette kan gennemføres skal der vedtægt ændringer til ogdette skal op på et ekstraordinær generalforsamling.

 

Valg af bestyrelse

 

Anders Rønshof og Birger Jensen står i år på valg og kun BirgerJensen ønsker genvalg. Henrik Gade er valgt ind i bestyrelsen.

 

Suppleanteren Per Ahrensberg og Kent Skov blev genvalgt.

 

Der var ikke noget under evt. 

Cookies

Kontakt

Kasserer
Birger Jensen,
Aftensang 14
tlf. 7937 0555,
antenne@eljensen

Kontakt

Sekretær
Henning Jæger,
Æblehaven 114
tlf. 2025 7549,
info@atelieregtved.dk